Tag Archives : הערכות בעסק


איך להתכוננן לחגים גם בעסק

רצה ויצא שבחודש ספטמבר ישנם רק 10 ימי עבודה אמיתיים, לחלק מהעסקים זו ברכה, ולחלק אחר זה סוג של אתגר. האם אתם נערכים נכון לחודש עבודה במתכונת מצומצמת? האם אתם ערוכים להתמודד עם כמות לקוחות קטנה יותר מבחינה תזרימית? האם לוחות הזמנים שלכם מתוזמנים לבין החגים או לאחריהם? מה לגבי מלאים, האם יש לכם מספיק […]

files-miss