Tag Archives : ייעוץ למפעלים


5 נקודות תורפה בעסקים יצרניים

רווחיות בעסקים יצרנים היא דבר נזיל ביותר, שינוי ולו הקטן ביותר בתהליך הייצור יכול להפוך פרויקט רווחי לכישלון צרוב. לרב העסקים היצרניים יש את אותן נקודות כשל שגורמות להם להפסיד בעסקאות שנראו רווחיות בתחילת דרכן, נקודות שאם במהלך ביצוע הפרויקט היו מקבלות את תשומת הלב הנכונה היו יכולים להיחסך כספים רבים. במהלך בדיקות  שנעשו עם […]

image by Grant Cochrane