Tag Archives : ייעוץ


4 עקרונות, 2 טיפים ועצה 1 חשובה למשא ומתן אפקטיבי

בימים אלו סיימתי לנהל משא ומתן בעבור לקוח למיזם מאוד מיוחד. מטרת המשא ומתן הייתה לסכם את התנאים המסחריים שלו בתור זכיין/משווק של חברה בחו"ל. למשא ומתן נכנסתי בשלב הפיצוץ, כאשר שני הצדדים מרימים דרישות ואין הרבה לאיפה להתקדם וכל הפרוייקט נמצא בסיכון של התמסמסות. בסופו של התהליך, הצדדים חתמו על הסכם עבודה משותפת, כאשר […]

ID-10045382-150x150