Tag Archives : רווחיות


ניהול פחת חכם במפעלים יצרניים

פחת, הוא אחד מסוגי המלאי שפחות מתייחסים אליהם במפעלי ייצור היות ובד"כ המעקב אחריו הוא מורכב יותר מאשר מעקב אחרי מלאי חומר גלם שלמים שהכמות בהם מוגדרת וידוע. בהרבה מהמפעלים שביקרתי בהם, חלקי הפחת אשר נשמרים בשביל "להשתמש בהם בעתיד" אינם מסודרים או מקוטלגים נכון, ולעיתים צורת העבודה הזו גורמת להזמנת חומרי גלם חדשים גם […]