Tag Archives : רמי לוי


יחסי ציבור לרמי לוי – שיווק השקמה

מחפש את מי שעושה יח"צ לרמי לוי? אני יוצא מתוך נקודת הנחה שאתה עיתונאי/כתב בתחומי הכלכלה השונים או בתחום החברתי. אתה יכול להפסיק לחפש, לא, אני לא עושה לרמי לוי את היח"צ, אני גם לא מייעץ לעסקים שלו למרות שזה יכול להיות מעניין מאוד, מי שעושה יח"צ לרמי לוי הוא רמי לוי עצמו, והוא טוב […]