Tag Archives : שיפור רווחיות


מכונה מהסיבה הנכונה

רכישה של מכונה חדשה למפעל היא סיבה למסיבה, אבל מעבר להתרגשות שבהתחדשות והתרוממות הרוח של ההנהלה והעובדים, מרגע קבלת ההחלטה שיש צורך ברכש של מכונה חדשה ועד למיקום שלה ברצפת הייצור יש תהליכים רבים שצריך לעבור, החל מבחירת הספק, דרך בניית המעטפת המימונית, תכנון מחדש של רצפת הייצור אם יש צורך ומיקומה של המכונה החדשה ועד ללוגיסטיקה הפשוטה של העברת המכונה מהנמל אל המפעל.

נכונת CNC

files-miss

3 טעויות שיווקיות שחנויות עושות…

מסיבוב ברחוב רוטשילד בחדרה, שמתי לב לכמה "טעיויות" בחנויות הרחוב, מצפיה פשוטה נראה כי העיקר הוא להיות נוכח, אבל לא משנה המסר….  מציגים סחורה בחוץ? אם אין לכם אפשרות למקם אותה על סטנד גבוה ובחרת להניח אותה על הרצפה, ויש לך מבצע על המוצרים הללו, לפחות מקם את השלט המציין את המחיר בגובה העיניים של […]