Tag Archives : תעשיה


מכונה מהסיבה הנכונה

רכישה של מכונה חדשה למפעל היא סיבה למסיבה, אבל מעבר להתרגשות שבהתחדשות והתרוממות הרוח של ההנהלה והעובדים, מרגע קבלת ההחלטה שיש צורך ברכש של מכונה חדשה ועד למיקום שלה ברצפת הייצור יש תהליכים רבים שצריך לעבור, החל מבחירת הספק, דרך בניית המעטפת המימונית, תכנון מחדש של רצפת הייצור אם יש צורך ומיקומה של המכונה החדשה ועד ללוגיסטיקה הפשוטה של העברת המכונה מהנמל אל המפעל.

נכונת CNC

ניהול פחת חכם במפעלים יצרניים

פחת, הוא אחד מסוגי המלאי שפחות מתייחסים אליהם במפעלי ייצור היות ובד"כ המעקב אחריו הוא מורכב יותר מאשר מעקב אחרי מלאי חומר גלם שלמים שהכמות בהם מוגדרת וידוע. בהרבה מהמפעלים שביקרתי בהם, חלקי הפחת אשר נשמרים בשביל "להשתמש בהם בעתיד" אינם מסודרים או מקוטלגים נכון, ולעיתים צורת העבודה הזו גורמת להזמנת חומרי גלם חדשים גם […]


5 נקודות תורפה בעסקים יצרניים

רווחיות בעסקים יצרנים היא דבר נזיל ביותר, שינוי ולו הקטן ביותר בתהליך הייצור יכול להפוך פרויקט רווחי לכישלון צרוב. לרב העסקים היצרניים יש את אותן נקודות כשל שגורמות להם להפסיד בעסקאות שנראו רווחיות בתחילת דרכן, נקודות שאם במהלך ביצוע הפרויקט היו מקבלות את תשומת הלב הנכונה היו יכולים להיחסך כספים רבים. במהלך בדיקות  שנעשו עם […]

image by Grant Cochrane